Spotkanie informacyjne nt. programu grantowego „Równać Szanse”

W piątek 30 września 2016 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, Łódź) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse”.  Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi

Wśród setek zgłoszonych projektów dotyczących inwestycji drogowych i infrastruktury znajdują sie też projekty społeczne, których celem jest inwestowanie w ludzi i ich wzajemne relacje.  Zachęcamy naszych członków do przesyłania swoich projektów, Rada będzie je promować za pomocą dostępnych kanałów.

Tymczasem prezentujemy projekt Stowarzyszenia „POMOST” i prowadzonego przez nie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” pn. Strefa Wolontariatu MiejskiegoCzytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

WRZOS finansuje innowacyjne pomysły w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

Dotacje do 70.000 zł na pokrycie 100% kosztów bezpośrednich projektów innowacyjnych.

O PROJEKCIE

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Otwarte spotkanie Klastra Organizacji Edukacyjnych

Dołącz do Klastra i weź udział w spotkaniu.
Zapraszamy łódzkie organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji oraz przedstawicieli instytucji związanych z edukacją.

12.09.2016, godz. 15.00

siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, ul. Kopcińskiego 54, Łódź Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Strategia w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego – spotkanie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu, podczas którego zamierzamy wspólnie sformułować uwagi do „Aktualizacji strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego”.

9 września 2016, godz. 14.00, ŁDK

Dokument do pobrania: Aktualizacja_strategii_23_08_w_robocza

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wojewódzki program współpracy z NGO na rok 2017

Podczas planowanego na 30 sierpnia posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będą dyskutowane propozycje propozycje do przyszłorocznego programu współpracy przesłane przez poszczególne Wydziały Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiamy nadesłane członkom RDPP materiały i jednocześnie przypominany, że spotkania rady są otwarte! Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Polecamy publikację „Strategiczna mapa drogowa sektora obywatelskiego w Polsce”

Szukacie inspiracji i motywacji do działań obywatelskich? Polecamy publikację powstałą przy udziale wielu aktywistów i ekspertów pozarządowych z całej Polski, w tym Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i jej członków. „Strategiczna mapa drogowa sektora obywatelskiego w Polsce” Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przedstawiciel ROPWŁ w wojewódzkim Zespole ds. zdrowia psychicznego

19 lipca br. uchwałą Zarządu Województwa został oficjalnie powołany Zespół ds zdrowia psychicznego podlegający Departamentowi Polityki Zdrowotnej. W Zespole zasiada Stanisław Andrzej Średziński, zgłoszony przez Radę Organizacji Pozarządowych, Prezes Fundacji Kamena Łódź.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyjedź na tygodniowy staż do innego kraju UE

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT wraz partnerami realizuje projekt  „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu z NGO i UTW

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 12 -14 września 2016 r. w Nieborowie, w Zajeździe Rozdroże. Celem tegorocznego szkolenia będzie dostarczenie informacji na temat rozwoju wolontariatu seniorów oraz wzmocnienie potencjału kompetencyjnego członków organizacji pozarządowych i uniwersytetów trzeciego wieku z terenu województwa łódzkiego w zakresie tworzenia pomysłów projektów wolontarystycznych, możliwych do realizacji w warunkach lokalnych.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj