Face Upward - Widget

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Uwagi należy nadsyłać do 17 listopada na adres e-mail: pozytek@mpips.gov.pl. Więcej <<tutaj>>.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag oraz opinii do propozycji nowych procedur konkursowych dla organizacji pozarządowych. Informacje na temat proponowanych zmian oraz projekt zarządzenia <<tutaj>>. Uwagi i opinie należy przesyłać do dnia 14 listopadaw formie elektronicznej na adres e-mail: zespop@uml.lodz.pl, bądź w formie papierowej na adres Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 115) na dostępnym formularzu.

Zapraszamy również na otwarte spotkanie dla NGO dotyczące nowych procedur konkursowych, które odbędzie się  4 listopada o godz. 16 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Swoją obecność należy potwierdzić do 3 listopada na adres e-mail k.snarska@uml.lodz.pl.

Zapraszamy pracowników Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz przedstawicieli łódzkich organizacji do udziału w specjalnym 2-dniowym posiedzeniu KDO ds. Kultury.

Program:

 • Diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem łódzkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.
 • Jaka jest rola KDO (szeroka – wspieranie działań kulturalnych w Łodzi, czy wąska – konsultowanie dokumentów dotyczących współpracy ngo z Wydziałem Kultury?)
 • Regulamin KDO – czy wprowadzamy zmiany?
 • Wybór prezydium, podział pracy.
 • Jakie dokumenty będą przygotowywane przez Wydział Kultury – harmonogram
 • Jakimi obszarami chcemy się zajmować w najbliższym roku? – cele
 • Strategia „Polityka Rozwoju Kultury w Łodzi 2020+” a organizacje pozarządowe
 • Otwarte konkursy ofert – priorytety, system oceny, udział przedstawicieli ngo w komisjach konkursowych.
 • Tematy zaproponowane przez uczestników

28-29 października 2014 godz. 9.00-16.00, Fundacja 11 Muz Innowacje w Kulturze, ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź. 

Organizator – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego zapewni uczestnikom pełne wyżywienie oraz materiały. Przerwa obiadowa o godz. 13.00.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 27.10 do godz. 10.00 poprzez wysłanie maila na adres: ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl, lub telefonicznie 695-307-847

Spotkanie realizowane w ramach projektów „Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim” finansowanego ze środków EOG  oraz „Przeprowadzenie  działań  zmierzających  do  utworzenia  i  prowadzenia  Łódzkiego  Centrum  Obywatelskiego” współfinansowanego  ze  środków  Miasta  Łódź

NOWY zestaw logotypówlogo (1)lodz kreuje

 

 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Pozarządowego Klubu Dyskusyjnego ŁCO
22 października 2014, godz. 15.00 – Ferso, ul. Strzelców Kaniowskich 71/73 Łódź

Czytaj więcej

W imieniu OFOP-u, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie „Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym”. Jeśli są Państwo zainteresowani prowadzeniem monitoringu funduszy europejskich na poziomie województwa łódzkiego, warto zgłosić swoją kandydaturę do ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich. Organizatorzy zapewniają członkom panelu szkolenie wraz z pakietem materiałów dotyczących monitorowania funduszy europejskich, wsparcie w prowadzeniu monitoringu – m.in. organizacji spotkań roboczych z regionalnymi NGO, szkoleń dla lokalnych NGO oraz mieszkańców – oraz możliwość stałej wymiany doświadczeń i informacji.

Przypominamy, że członkowie Rady mogą otrzymać rekomendację naszej federacji, która jest jednym z warunków uczestnictwa w projekcie, postawionych przez organizatorów.  

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w projekcie.

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeń elektronicznie na adres federacja@federacja-ngo.pl.Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 października 2014 r.

 

logo (1)lodz kreuje

                                                     UCZ SIĘ NA CUDZYCH BŁĘDACH!

                                                    Spotkanie integracyjne dla młodych organizacji pozarządowych z Łodzi.

Działacie w młodej organizacji? Z jakimi problemami się borykacie? Gdzie szukacie pomocy? Jakich szkoleń potrzebujecie? Czego według Was brakuje w ofercie organizacji, których zadaniem jest wspieranie łódzkich NGO’sów?  Czy współpracujecie z innymi organizacjami
z Łodzi? Słyszeliście o federacjach? Czy dostrzegacie korzyści z kooperacji ze środowiskiem III sektora?

 

Dajcie się poznać. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Posłuchajcie, co inni mają do powiedzenia.

Wymiana doświadczenia i dobrych praktyk to szansa na to,

by nie powtarzać cudzych błędów.

 

Czwartek, 16 października, godz. 16.15,

Centrum OPUS, Pl. Wolności 2, Łódź

 

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres: ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl, lub telefonicznie 695-307-847

 

Zadanie „Prowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” jest współfinansowane ze środków Miasta Łodzi.

 

Lubisz angażować się w działania na rzecz naszego miasta? Chcesz być na bieżąco z działaniami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe? Jesteś aktywny, otwarty i komunikatywny?

 

Zostań naszym wolontariuszem!

 

W ramach współpracy z nami będziesz miał możliwość:

 • uczestniczyć w wyjazdach, warsztatach i szkoleniach  (info o projektach znajdziesz na naszej stronie www.rada-lodzkie.org.pl );
 • organizować  spotkania Pozarządowego Klubu Dyskusyjnego.
 • wspierać organizacje pozarządowe w integracji oraz wymianie informacji;
 • poznać mechanizmy włączania organizacji w kreowanie polityk publicznych oraz tworzenia ciał konsultacyjnych;
 • wspierać działania artystyczne na rzecz seniorów z naszego województwa.

 

W zamian oferujemy:

 • Umowę wolontariacką (możliwość odbycia praktyk studenckich)
 • Referencje
 • Możliwość znalezienia się w centrum pozarządowych aktywności
 • Bezpłatne uczestnictwo w wyjazdach, warsztatach i szkoleniach

 

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Jesteś zainteresowany? Wyślij maila do19.10.14r.(niedziela): m.pilarska@rada-lodzkie.org.pl

 

 

Problemy łódzkich organizacji pozarządowych

działających w obszarze uzależnień.

Uzależnienia to obecnie jeden z bardziej palących problemów społecznych. Negatywne konsekwencje dotyczą wszystkich. Wpływają na budżet państwa, bezpieczeństwo, działają destrukcyjnie na życie rodzinne, stan zdrowia i komfort życia osób uzależnionych i współuzależnionych, o ich budżecie domowym nie wspominając.

Rola organizacji pozarządowych zajmujących się problemem uzależnień jest nie do przecenienia. Wsparcie indywidualne i grupowe dla osób dotkniętych tym problemem, profilaktyka, akcje informacyjne i edukacyjne, to tylko niektóre z prowadzonych działań. Czy jednak organizacje w pełni wykorzystują swój potencjał? Czy współpracują w celu poprawy uwarunkowań prawnych i usprawnienia wydatkowania funduszy publicznych przeznaczonych na walkę z tym problemem?

Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań poświęconych uzależnieniom w kontekście współpracy organizacji pozarządowych. Postaramy się zdiagnozować obszary, w których współpraca będzie najefektywniejsza. Proponowane tematy dyskusji:

- sprawny przepływ informacji o udzielanym wsparciu

- standardy działań stowarzyszeń abstynenckich

- uzależnienia a przemoc

- przełamywanie stereotypów dotyczących uzależnień (np. alkoholizm kobiet)

- Współpraca z Wydziałem Zdrowia i innymi instytucjami

poniedziałek 13 października 2014r., godz. 16.15,

Centrum OPUS, plac Wolności 2, Łódź

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie maila na adres: ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl, lub telefonicznie 695-307-847

Spotkanie realizowane w ramach projektów „Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim” finansowanego ze środków EOG  oraz „Przeprowadzenie  działań  zmierzających  do  utworzenia  i  prowadzenia  Łódzkiego  Centrum  Obywatelskiego” współfinansowanego  ze  środków  Miasta  Łódź

NOWY zestaw logotypów logo (1)lodz kreuje

Zachęcamy do wyrażenia protestu przeciwko wprowadzeniu wkładów własnych w projektach EFS dla organizacji pozarządowych.

Link do petycji: http://www.petycjeonline.com/nie_dla_wkadow_wasnych_w_projektach_e_2014-2020

Czytaj więcej

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza na seminarium inaugurujące otwarcie projektu „NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo”, które odbędzie się 25 września 2014r. w siedzibie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,
ul. Wólczańska 51, w godzinach 11.00-13.00.

Zadanie skierowane do organizacji członkowskich Rady, a także organizacji pozarządowych, głównie wiejskich, zajmujących się problemami seniorów, w tym także UTW spoza miasta Łodzi. Projekt zakłada cykl szkoleń/warsztatów/seminariów tematycznych, doradztwo merytoryczne, a także utworzenie bazy współpracy wiejskich organizacji pozarządowych celem kontynuacji działań po zakończeniu projektu.

Liczba miejsc w poszczególnych elementach-warsztatach projektu jest ograniczona, dlatego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium podczas, którego m.in. zostanie zaprezentowany harmonogram działań.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy się kontaktować z p. Krystyną Fuerst telefonicznie: 501 288 719 bądź mailowo: k.fuerst1@onet.eu.

 

Projekt „NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo” jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

lodzkie promujelogo_Radarcps