Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego – 12 stycznia

W imieniu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym Funduszom Europejskim dla ngo i działaniu zespołów opiniodawczo-doradczych przy Urzędzie Marszałkowskim.

Program oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Referatu ds. współpracy z NGO Urzędu Marszałkowskiego

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – konsultacje projektu ustawy.

Zachęcamy do wnoszenia uwag do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Konsultacje trwają do 31 stycznia 2017 r. Uwagi można przesyłać m.in. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

gwiazdka

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Cudze pochwalcie, swoje pokażcie”. Świąteczny podwieczorek obywatelski

Już po raz drugi Łódzkie Centrum Obywatelskie zaprasza do zaprezentowania swoich sukcesów w gronie najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych przedstawicieli trzeciego sektora. Zachęcamy do przygotowania prezentacji dotyczącej działań i sukcesów Państwa organizacji.

20 grudnia 2016 r., godz. 15.00; Dom Literatury w Łodzi, Ul. Roosevelta 17, Łódź Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wspólnie budujmy pozytywny wizerunek NGO – Zapraszamy na spotkanie poświęcone planowaniu akcji informacyjnej

14 grudnia 2016 r., godz. 14.00;
Ośrodek 3 Piętra, ul. Strzelców Kaniowskich 71/73, Łódź

Jeszcze nigdy media i prasa nie poświęcały tyle zainteresowania kwestiom związanym z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich tygodni słowa fundacja i stowarzyszenie są odmieniane przez wszystkie przypadki, jednak poziom merytoryczny dyskusji pozostawia dużo do życzenia. Prawdopodobnie wynika to z powszechnego braku zrozumienia zagadnień związanych z sektorem, także przez dużą część dziennikarzy, komentatorów i polityków.

Czas aby sami zainteresowani zabrali głos w dyskusji. Przecież to właśnie my: członkowie, pracownicy i wolontariusze działający w organizacjach pozarządowych poprzez codzienne zaangażowanie, kontakty i relacje z odbiorcami naszych działań mamy szansę wpłynąć na poprawę wizerunku sektora.

Włącz się w akcję – zostań rzecznikiem trzeciego sektora Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie podsumowujące „MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi” 15 XII, Piotrków Trybunalski

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i Fundacja 2035 zapraszają na spotkanie podsumowujące realizację projektu MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi realizowanego w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2016. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Pomóż sobie i innym – wypełnij ankietę

W imieniu wszystkich realizatorów projektu Łódzkie Centrum Obywatelskie prosimy o wypełnienie ankiety. Pozwoli to skuteczniej dostosować ofertę wsparcia edukacyjnego, doradczego i rozwojowego do potrzeb Państwa organizacji. Ankieta jest anonimowa i składa się z 23 pytań. W większości są to pytania zamknięte. Odpowiedź zajmie Państwu ok. 10 minut.  link do ankiety >>tutaj<<

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konsultacje ważnych programów i strategii województwa łódzkiego / spotkanie informacyjne.

Zwracamy Państwa uwagę na trwające do 1 grudnia konsultacje ważnych dokumentów strategicznych i programowych Województwa. Dokumenty te będą miały bezpośrednie przełożenie na programy współpracy z organizacjami i tematy konkursów ofert aż do 2020 roku. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nadszedł czas próby dla trzeciego sektora

Prosimy wszystkich naszych członków i sympatyków o podpisanie listu protestacyjnego. Nie pozwólmy, by zniesławiano sektor pozarządowy!

Obawiamy się, że nagonka medialna może nieść bardzo dotkliwe konsekwencje dla wszystkich organizacji w Polsce. Może m.in. doprowadzić do zaprzestania ogłaszania konkursów ofert dla ngo, szczególnie w niewielkich i mniej doświadczonych samorządach. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

MOSZCZENICA. Dzień dla zdrowia 60+

Seniorze! Zadbaj o siebie i starszych członków swojej rodziny.
W dn. 8 listopada (wtorek) w Moszczenicy odbędzie się DZIEŃ dla ZDROWIA 60+, 70+, 80+ i starszych. Wydarzenie jest organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy ul. Dworcowa 16A Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj