Face Upward - Widget

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza na seminarium inaugurujące otwarcie projektu „NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo”, które odbędzie się 25 września 2014r. w siedzibie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,
ul. Wólczańska 51, w godzinach 11.00-13.00.

Zadanie skierowane do organizacji członkowskich Rady, a także organizacji pozarządowych, głównie wiejskich, zajmujących się problemami seniorów, w tym także UTW spoza miasta Łodzi. Projekt zakłada cykl szkoleń/warsztatów/seminariów tematycznych, doradztwo merytoryczne, a także utworzenie bazy współpracy wiejskich organizacji pozarządowych celem kontynuacji działań po zakończeniu projektu.

Liczba miejsc w poszczególnych elementach-warsztatach projektu jest ograniczona, dlatego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium podczas, którego m.in. zostanie zaprezentowany harmonogram działań.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy się kontaktować z p. Krystyną Fuerst telefonicznie: 501 288 719 bądź mailowo: k.fuerst1@onet.eu.

 

Projekt „NGO w woj. łódzkim – razem aktywnie i twórczo” jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

lodzkie promujelogo_Radarcps

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z regionu wieluńskiego na spotkanie w ramach projektu „Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim”, które odbędzie się 1 października, o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Działącego na Recz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami”, ul. Traugutta 40 w Wieluniu. . Celem spotkania jest zainicjowanie dyskusji na temat współpracy Starostwa z organizacjami pozarządowymi oraz możliwości powołania zespołów konsultacyjnych.

Informujemy również, że w dniach 23-24 października odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych z regionu wieluńskiego, szczegóły już wkrótce.

NOWY zestaw logotypów

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje członkowskie Rady na trzecie spotkanie dotyczące dalszego planowania strategii Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, które odbędzie się 2 października (czwartek), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – ul. Wólczańska 51. Prosimy o potwierdzenie obecności mailem na adres: rada@rada-lodzkie.org.pl

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Radomska, na kolejne spotkanie w ramach projektu „Aktywny dialog obywatelski w woj. łódzkim”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku w dniu 30.09.2014r. w godzinach 10.00-13.00.

Tematem spotkania będzie:

1. Współpraca finansowa i pozafinansowa samorządu i ngo (formy współpracy).

2. Tworzenie forów, zespołów zadaniowych, partnerstw w celu realizacji zadań publicznych ( procedura, formy działania, umocowanie prawne i ich kompetencje).

W razie pytań należy kontaktować się z animatorką Krystyną Fuerst; k.fuerst@rada-lodzkie.org.pl.

Projekt „Aktywny dialog obywatelski w woj. łódzkim” jest współfinansowany ze środków EOG w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”.

NOWY zestaw logotypów

 

Ruszyły konsultacje Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, które potrwają do 30 września, jest uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu Programu. Konsultować można na dwa sposoby (1) Pisemnie, wypełniając formularz konsultacyjny (do pobrania ze strony), który należy przesłać drogą elektroniczną na mail: patrycja.wojtaszczyk@lodzkie.pl albo osobiście bądź za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź); (2) Przekazując projekt Programu do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego (do 17 września 2014 r.). 

Podczas zebrania Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, w dniu 4 września a 2014r. została podjęta Uchwała nr 1/08/2014 na mocy, której Stowarzyszenie Lifelong Learning zostało przyjęte w poczet organizacji członkowskich Rady. Serdecznie witamy i mamy nadzieję, że to początek owocnej współpracy.

101208

11 września o godz. 17.00 w Art Incubatorze, ul. Tymienieckiego 3, przedstawiciele łódzkich stowarzyszeń i fundacji zajmujących się kulturą, spotkają się, żeby podyskutować o możliwościach współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Ponadto przyjrzymy się propozycji zadań z obszaru kultury, o których dofinansowanie będzie można ubiegać się w roku 2015. Do czasu zatwierdzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi można jeszcze modyfikować priorytety konkursów, zatem Wasz głos może okazać się kluczowy!
Czy wszystkie decyzje są podejmowane arbitralnie, czy możemy mieć na nie wpływ? Jakie formy współpracy są możliwe? Skąd czerpać inspiracje?
Zapraszamy serdecznie. 

Bez tytułu 10001421_685409881521073_6385588629200292838_n

Zapraszamy na spotkanie dotyczące Łódzkiego Centrum Obywatelskiego, jego rozwoju i możliwości, które odbędzie się 8 września o godz. 14.30, ul. Wschodnia 50. Zachęcamy, również do konsultowania materiału dostępnego pod linkiem: http://tnij.org/wschodnia50 - model funkcjonowania ŁCO, opracowany przez NGO i UMŁ. Uwagi należy zgłaszać na adres mailowy: mnowakowska@opus.org.pl. 

 

4 września (czwartek) w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Wólczańska 51, sala 18, odbędzie się  drugie spotkanie podczas, którego członkowie Rady będą kontynuowali pracę nad nową strategią. Zapraszamy przedstawicieli organizacji członkowskich do wzięcia udziału w spotkaniu, które poprowadzi Łukasz Waszak.

Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne szkolenie dla osób prowadzących aktywnie działania na terenie naszego regionu w obszarach wiejskich. Cykle spotkań to przede wszystkim własny rozwój, nowa wiedza ale także możliwość nawiązania kontaktów z liderami z naszego regionu.  Czytaj więcej