Komitet Monitorujący RPO – Zachęcamy do zgłaszania kandydatów

Trwa nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 – 2020). Zachęcamy do zgłaszania kandydatur. Rada Organizacji Pozarządowych zapewni poparcie przedstawicielom organizacji członkowskich.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

KONFERENCJA HR STREAM. TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+

 

logo

HRP Group, Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii  4Future zapraszają przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz wszystkie osoby 50+ do udziału w

  BEZPŁATNEJ KONFERENCJI HR STREAM. TO THINK & DISCUSS ABOUT 50+

21 stycznia br., godz.: 8.00-16.00, ART INKUBATOR, ul. Tymienieckiego 3,  ŁÓDŹ

Informacje i zapisy na stronie www.hrstream.pl

Program Konferencji 21 stycznia 2015

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wesołych Świąt!!!

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu oraz Państwa Rodzinom dużo spokoju, ciepła oraz wspólnych chwil nie tylko przy wigilijnym stole. Zaś w Nowym Roku wielu powodów
do radości, wsparcia najbliższych i siły do radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego. Wesołych Świąt!!!

Życzy,

Zarząd oraz biuro Rady

Wesołych-Świąt

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Budowa Centrum Wolontariatu w Województwie Łódzkim – nowy projekt Rady

W dniu 1 grudnia 2014r. rozpoczął się nowy projekt realizowany przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Der Paritatische Landesverband Hessen – niemiecki parasolowy związek organizacji pozarządowych. Projekt „Budowa Centrum Wolontariatu w Województwie Łódzkim” potrwa 18 miesięcy, do 31 maja 2016r.  Grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne oraz osoby ze szczególnymi problemami socjalnymi.

W pierwszym kwartale przyszłego roku w procesie rekrutacji  wybierzemy 10 organizacji pozarządowych oraz koordynatorów wolontariatu (osoby zatrudnione w organizacji bądź pracujące na jej rzecz społecznie), którzy zostaną objęcie wsparciem. Koordynatorzy wolontariatu w ramach projektu będą uczestniczyć w cyklu szkoleń, które będą miały na celu przekazanie im potrzebnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej do prowadzenia wolontariatu w swojej organizacji (marzec-maj 2015r.). Do każdej z organizacji objętej wsparciem zostanie przydzielonych ok. 3 wolontariuszy, którzy w dalszych etapach projektu będą pracować bezpośrednio z osobami reprezentującymi grupę docelową projektu. Centrum Wolontariatu dokonuję naboru i wyboru 30 wolontariuszy oraz pośredniczy w ich zaangażowanie w pracę w poszczególnych organizacji objętych wsparciem. Realizatorzy projektu odpowiadają również za przeszkolenie wolontariuszy (maj-czerwiec 2015r.). Uczestnikami projektu będzie 100 osób – 10 koordynatorów, 30 wolontariuszy oraz 60 osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony, na której już wkrótce pojawi się informacja

o naborze organizacji pozarządowych do projektu.

Koordynatorem projektu jest Magdalena Pilarska, m.pilarska@rada-lodzkie.org.pl.

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Łódzkie Centrum Obywatelskie zaprasza na spotkanie: Organizacje pozarządowe a strategia promocyjna miasta „Łódź kreatywna” – miejsce trzeciego sektora

Zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu poświęconym współpracy z Biurem Promocji. Tym razem będziemy dyskutować o tym, jak zwiększyć świadomość Łodzian na temat osiągnięć i roli organizacji pozarządowych
oraz o tym, czy można promować nasze miasto poprzez trzeci sektor.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2014r. godz. 16.00, ul. Piotrkowska 87, Łódź – Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

Zgodnie z definicją stwierdzającą, że przemysły kreatywne to „Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, które mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy„ organizacje pozarządowe są wprost emanacją kreatywności. Wybór „trzeciej drogi” jako ścieżki rozwoju zawodowego pozwala wielu ludziom pogodzić marzenia i pasje z możliwościami realnego działania. Organizacje posiadają osobowość prawną i co za tym idzie większą moc sprawczą niż poszczególni obywatele, nie są skrępowane koniecznością generowania zysku, jak biznes i nie są tak sformalizowane, jak administracja. W obliczu ogromnego sukcesu budżetu obywatelskiego, jako narzędzia włączania obywateli w decydowanie o mieście, warto głośno mówić o roli trzeciego sektora w procesie zmian społecznych.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA
• Strategia Łódź Kreuje – założenia i sposoby realizacji
• Miejsce organizacji pozarządowych w strategii promocyjnej Miasta Łodzi
• Jak wykorzystać ogromny sukces budżetu partycypacyjnego do promowania aktywności obywatelskiej, szczególnie na polu działalności ngo?
• Jak Biuro promocji może przyczynić się do zwiększenia świadomości Łodzian odnośnie roli i znaczenia organizacji oraz jakie korzyści społeczne to przyniesie?
• Promować trzeci sektor, jako ideę społecznej aktywności, a nie poszczególne wydarzenia – czy to możliwe?
• Jak organizacje mogą wspierać promocyjnie Łódź, czyli współpraca z punktu widzenia korzyści odniesionych przez Biuro Promocji

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 8 grudnia 2014
ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl, tel. 695-307-847.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Seminarium zamykające projekt „NGO w woj. łódzkim razem aktywnie i twórczo”

Serdecznie zapraszamy na seminarium zamykające projekt „NGO w woj. łódzkim razem aktywnie i twórczo”.

Seminarium realizujemy w siedzibie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, ul. Zachodnia 54/56
W dniu 11 grudnia 2014 r.(czwartek) 10.00-14.00

W programie m. in.:

 • Uroczyste otwarcie seminarium – wystąpienie zaproszonych gości.
 • Podsumowanie zrealizowanych warsztatów projektowych – Krystyna Fuerst słowo, prezentacje Emilia Stryjska
 • I co dalej? Głosy uczestników projektu – co możemy razem?
 • Przedstawienie NIESPODZIANKA
 • Catering – rozmowy kuluarowe.
 • Prosimy o przygotowanie dobrych pomysłów, dobrych humorów i dużej aktywności.
  Zaproszenie seminarium 11.12.2014

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Bądź bezpieczny w Internecie

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki poinformował nas o realizacji  projektu „Internetu – Uwaga Niebezpiecznie”, którego celem jest podniesienie świadomości dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, dostarczenie im wiedzy na temat występujących w nim niebezpieczeństw oraz propagowanie dostępnych rozwiązań technicznych mających na celu ochronę przed szkodliwymi treściami zamieszczanymi w sieci. Informacje zamieszczone na stronie są dostępne również dla osób głuchych. Na stronie projektowej zostały zebrane najważniejsze kwestię dotyczące tematu, który mogą być przydatne również dla Państwa, jak i dla Państwa organizacji.

http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Łódzkie Centrum Obywatelskie zaprasza na spotkanie

logo (1)

Promocyjna symbioza Miasta i łódzkich organizacji -

marzenie, czy konieczność?

W kwietniu br. zostało przeprowadzone badanie jakości współpracy Biura Promocji Turystyki i Współpracy
z Zagranicą z organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy badania wskazali na konieczność zwiększenia
udziału trzeciego sektora w budowaniu marki miasta. Organizacje realizują wiele atrakcyjnych promocyjnie
przedsięwzięć, dysponują zapleczem merytorycznym i instytucjonalnym, tymczasem współpraca z Biurem
Promocji jest dość powierzchowna, brak konsultacji a przede wszystkim wiedzy o możliwych formach
współpracy.

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych
z udziałem przedstawicieli Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą
25 listopada 2014r. godz. 15.00
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 87, Łódź

 • Do kogo w Urzędzie Miasta zwrócić się o wsparcie promocyjne?
 • Jakimi materiałami promocyjnymi i nośnikami informacji dysponuje Biuro?
 • Jak wykorzystać wsparcie Biura w kontaktach z mediami?
 • Gdzie szukać kalendarza wydarzeń?
 • Jak zorganizować imprezę masową, jakie instytucje należy powiadomić?
 • Jak organizacje mogą uzyskać zniżki na promocję w MPK, citylight-ach itp?
 • Konkursy ofert

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24 listopada 2014
ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl, tel. 695-307-847.

 

Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” jest współfinansowane przez Miasto Łódź

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Forum Dialogu Obywatelskiego – zapraszamy

FORUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO to przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów pomiędzy przedstawicielami środowisk aktywnie włączających się w procesy konsultacyjne, działających w radach działalności pożytku publicznego oraz innych zespołach opiniodawczych, konsultacyjnych i monitorujących. FORUM nie będzie konferencją, lecz wydarzeniem współtworzonym przez jego uczestników.

Kiedy: 27 listopada br., godz. 12.00-17.00

Gdzie: siedziba Rady Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego, ul. Wólczańska 51, 27 listopada br. w godz. 12.00-17.00.

Kontakt do organizatora: Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, biuro@rada-lodzkie.org.pl, 695307847.

Szczegółowy program FORUM —> zaproszenie forum Dialogu ŁCo

Formularz zgłoszeniowy na Forum jest dostępny na stronie https://docs.google.com/forms/d/15x4Y7EbfmiQZcAsB2s23oNOb-InGH7JoP9IoEYLVR_o/viewform?c=0&w=1Termin zgłoszeń upływa do 25 listopada.

Celem FORUM jest wypracowanie rozwiązań w zakresie:

• Skutecznej komunikacji pomiędzy różnymi zespołami konsultacyjnymi działającymi na obszarze Województwa

Łódzkiego.

• Trybu i metod konsultacji tematów przekrojowych, szczególnie Wieloletniego Programu Współpracy

Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020

• Integracji środowiska aktywnych społeczników i specjalistów działających na rzecz rozwoju dialogu

obywatelskiego

Dlaczego?

Wychodzimy z założenia, że podziały administracyjne i tematyczne nie zawsze odzwierciedlają zasięg realnych

problemów i wyzwań społecznych. Stworzenie skutecznego systemu komunikacji pomiędzy ciałami dialogu pozwoli

wychwycić powiązane tematy, opracowywane w obrębie poszczególnych zespołów i rad działalności pożytku

publicznego. Współpraca i usprawnienie przepływu informacji pozwoli szybciej i skuteczniej reagować na zmiany

społeczne i prawne. Pomoże również we wdrażaniu wysokich standardów działania, niezbędnych do realizacji swojej

misji i celów.

Wieloletni Program Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020 to

kluczowy dokument regulujący m.in. zasady realizacji projektów przez organizacje oraz ich udział

we wdrażaniu Strategii Województwa. Zaangażowanie środowiska pozarządowego w tworzenie Programu już

na wczesnym etapie będzie miało duże znaczenie dla jego jakości i rangi. Dlatego zamierzamy powołać zespół roboczy,

który przeprowadzi proces diagnozy potrzeb, wypracowania założeń, konsultacji i wdrożenia tego dokumentu. Forum

to okazja, by zaplanować ów proces w sposób zapewniający realizację zasady równości szans, równowagi terytorialnej i

instytucjonalnej w obrębie zespołu.

Forum jest realizowane w ramach projektu „Aktywny dialog obywatelskim w woj. łódzkim” współfinansowanego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

NOWY zestaw logotypów

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Walne Zgromadzenie Organizacji Członkowskich Rady

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego zapraszamy

na XIV Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie się dnia 27 listopada 2014r. (czwartek)

w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Wólczańskiej 51 w Łodzi. Początek

obrad o godz. 9.30 w pierwszym terminie i o godz. 10.00 w drugim terminie. Głównym celem

Zgromadzenia Walnego będzie omówienie kwestii nowej strategii, zmian statutowych oraz bieżące

sprawy Rady.

Porządek dzienny (projekt)

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Przedstawienie Strategii Rady Organizacji Pozarządowych

3. Przedstawienie propozycji zmian w statucie

4. Dyskusja

5. Głosowanie jawne nad przyjęciem zmian w statucie

6. Sprawy różne

7. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

12.00 – 17.00 Forum Dialogu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

Uwaga: W przypadku zmiany Pełnomocników prosimy o przedłożenie (najpóźniej w dniu Walnego

Zgromadzenia) dokumentu potwierdzającego dokonaną zmianę. Powinien on zawierać informację,

który z pełnomocników został zmieniony.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj