Pomóż sobie i innym – wypełnij ankietę

W imieniu wszystkich realizatorów projektu Łódzkie Centrum Obywatelskie prosimy o wypełnienie ankiety. Pozwoli to skuteczniej dostosować ofertę wsparcia edukacyjnego, doradczego i rozwojowego do potrzeb Państwa organizacji. Ankieta jest anonimowa i składa się z 23 pytań. W większości są to pytania zamknięte. Odpowiedź zajmie Państwu ok. 10 minut.  link do ankiety >>tutaj<<

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konsultacje ważnych programów i strategii województwa łódzkiego / spotkanie informacyjne.

Zwracamy Państwa uwagę na trwające do 1 grudnia konsultacje ważnych dokumentów strategicznych i programowych Województwa. Dokumenty te będą miały bezpośrednie przełożenie na programy współpracy z organizacjami i tematy konkursów ofert aż do 2020 roku. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nadszedł czas próby dla trzeciego sektora

Prosimy wszystkich naszych członków i sympatyków o podpisanie listu protestacyjnego. Nie pozwólmy, by zniesławiano sektor pozarządowy!

Obawiamy się, że nagonka medialna może nieść bardzo dotkliwe konsekwencje dla wszystkich organizacji w Polsce. Może m.in. doprowadzić do zaprzestania ogłaszania konkursów ofert dla ngo, szczególnie w niewielkich i mniej doświadczonych samorządach. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

MOSZCZENICA. Dzień dla zdrowia 60+

Seniorze! Zadbaj o siebie i starszych członków swojej rodziny.
W dn. 8 listopada (wtorek) w Moszczenicy odbędzie się DZIEŃ dla ZDROWIA 60+, 70+, 80+ i starszych. Wydarzenie jest organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy ul. Dworcowa 16A Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej „Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej”

Do 1 grudnia można zgłaszać uwagi do „Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej” 2007-2020. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu dostępną na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SULEJÓW – Zaproszenie dla stowarzyszeń, fundacji i instytucji działających na rzecz seniorów.

W dn. 4 listopada (piątek) o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządu, instytucji samorządowych (MOPS, MOK, biblioteki), organizacji pozarządowych, podmiotów (KGW, OSP i in.) oraz  osób zainteresowanych bądź zawodowo lub wolontaryjnie zajmujących się działalnością na  rzecz starszych mieszkańców Gminy Sulejów. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

INSPRO zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w Toruniu

Zapraszamy w dniach 17-18 XI przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konferencja „Profilaktyka zdrowotna w szkołach” 17 XI

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na konferencję pt. „PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SZKOŁACH” organizowaną we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konferencja „Wpływ funduszy unijnych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”

Konferencję organizuje Wojewoda Łódzki, Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Witamy nową organizację członkowską – Stowarzyszenie „Pomost”

Bardzo cieszy nas obecność w gronie członków Rady nowej organizacji. Stowarzyszenie  Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi,  Ich  Rodzin i Przyjaciół „POMOST”  jest organizacją pożytku publicznego. Realizuje bardzo wiele działań na rzecz osób zmagających się z chorobami psychicznymi, osób w sytuacji kryzysowej, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem; ale także młodzieży, dorosłych i seniorów. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj