Ważne! Rozpoczęto głosowanie na członków Komitetu Monitorującego RPO

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie naszych kandydatów w wyborach na przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020. Wybory dotyczą jedynie obszaru rewitalizacji i przedsiębiorczości społecznej, w którym nasi kandydaci – Wioletta Gawrońska z Centrum OPUS oraz jej zastępca Tomasz Musielski ze Stowarzyszenia Ja-Ty-My  - od lat aktywnie działają i są uznanymi specjalistami.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konferencja „Młodzi kompetentni w sektorze kultury”

26 lutego zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywa. W programie m.in.:

 • Jak skutecznie realizować projekty ponadnarodowe?
 • Jak skutecznie współpracować z partnerem zagranicznym?
 • Jak osiągnąć niemal 90% wskaźnik zatrudnienia w projektach EFS skierowanych do osób nieaktywnych zawodowo?
 • Jaki jest związek kultury z rynkiem pracy? Czyli o niestandardowym wykorzystaniu kompetencji organizacji w celu niwelowania problemów społecznych?

Program do pobrania: MK_zaproszenie

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Apel ws. konsultacji Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych

Istnieje zagrożenie, że organizacje pozarządowe nie będą miały możliwości wpływu na szczegółowe regulacje związane z dystrybucją funduszy europejskich 2014-2020. Podpisz Apel, który chce temu zapobiec! Podpisy będą zbierane do środy 18 lutego, do godziny 12:00.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

1% na Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości

Kolejna z naszych organizacji członkowskich – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Organizacją Pożytku Publicznego, zdecydowała się skorzystać z oferty Rady i za naszym pośrednictwem promować swoją Kampanię 1%. Polecamy ją Państwa uwadze.

OPP 1 procent - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Strona organizacji: http://www.frp.lodz.pl/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych nowym systemem  funduszy europejskichna konferencję na temat:

UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MONITOROWANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Konferencja odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 roku w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska 51, I p., sala nr 7.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

1% dla Stowarzyszenie Lifelong Learning

Jedna z naszych organizacji członkowskich - Stowarzyszenie Lifelong Learning będąca Organizacją Pożytku Publicznego, zdecydowała się skorzystać z oferty Rady i za naszym pośrednictwem promować swoją Kampanię 1%. Polecamy ją Państwa uwadze.

jeden proc plakat15a

sprawozdania merytoryczne 2012-2014 - do wglądu zainteresowanych.

Strona organizacji: http://www.lifelong-learning.pl/

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu łęczyckiego

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w ramach projektu „Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim”. Adresatami wydarzenia są zaangażowani w działanie na rzecz lokalnych społeczności przedstawiciele organizacji i administracji z terenu powiatu łęczyckiego.

Celem spotkania będzie stworzenie przestrzeni do dialogu między samorządem a organizacjami na temat współpracy międzysektorowej oraz nowych możliwościach konsultowania lokalnych polityk publicznych.

Termin:  06.02.2015r. godz.  11.30

Pl. Tadeusza Kościuszki 1, Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować  do animatorki, Pani Teresy Kuchty: t.kuchta@rada-lodzkie.org.pl, tel. 691 700 058

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiany w Zarządzie Rady

Decyzją Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w dniu 15 grudnia 2014r. została podjęta uchwała nr 1/12/2014 o ponownym ukonstytuowaniu się Prezydium. Aktualny skład Zarządu:

 • Ewa Wierzbowska – Przewodnicząca
 • Patrycja Szwaj – Skarbnik
 •  Krystyna Fuerst – Wiceprzewodnicząca
 •  Zdzisław Weder – Wiceprzewodniczący
 •  Urszula Urbaniak – Sekretarz
 • Łukasz Waszak – członek zarządu
 • Bożena Gajewska – członek zarządu

Uchwała została podjęta jednogłośnie i weszła w życie 1 lutego 2015r. Zmiany w Zarządzie są związane z rezygnacją ze stanowiska Przewodniczącej – Krystyny Fuerst.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór do Zespołu ds. Wieloletniego Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z NGO

Powstaje Zespół ds. Wieloletniego Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacja Pozarządowymi na lata 2016-2020. Zgłoś swoją kandydaturę!


Osoby zainteresowane pracą w ramach zespołu proszone są
o wypełnienie formularza on-line do 15 lutego br.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Komitet Monitorujący RPO – Zachęcamy do zgłaszania kandydatów

Trwa nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 – 2020). Zachęcamy do zgłaszania kandydatur. Rada Organizacji Pozarządowych zapewni poparcie przedstawicielom organizacji członkowskich.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj