Wojewódzki program współpracy z NGO na rok 2017

Podczas planowanego na 30 sierpnia posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będą dyskutowane propozycje propozycje do przyszłorocznego programu współpracy przesłane przez poszczególne Wydziały Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiamy nadesłane członkom RDPP materiały i jednocześnie przypominany, że spotkania rady są otwarte! Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Polecamy publikację „Strategiczna mapa drogowa sektora obywatelskiego w Polsce”

Szukacie inspiracji i motywacji do działań obywatelskich? Polecamy publikację powstałą przy udziale wielu aktywistów i ekspertów pozarządowych z całej Polski, w tym Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i jej członków. „Strategiczna mapa drogowa sektora obywatelskiego w Polsce” Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przedstawiciel ROPWŁ w wojewódzkim Zespole ds. zdrowia psychicznego

19 lipca br. uchwałą Zarządu Województwa został oficjalnie powołany Zespół ds zdrowia psychicznego podlegający Departamentowi Polityki Zdrowotnej. W Zespole zasiada Stanisław Andrzej Średziński, zgłoszony przez Radę Organizacji Pozarządowych, Prezes Fundacji Kamena Łódź.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyjedź na tygodniowy staż do innego kraju UE

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT wraz partnerami realizuje projekt  „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu z NGO i UTW

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 12 -14 września 2016 r. w Nieborowie, w Zajeździe Rozdroże. Celem tegorocznego szkolenia będzie dostarczenie informacji na temat rozwoju wolontariatu seniorów oraz wzmocnienie potencjału kompetencyjnego członków organizacji pozarządowych i uniwersytetów trzeciego wieku z terenu województwa łódzkiego w zakresie tworzenia pomysłów projektów wolontarystycznych, możliwych do realizacji w warunkach lokalnych.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Łagodzimy skutki procesów demograficznych, czyli jak przygotować się do starzenia się gmin naszego województwa

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego i FUNDACJA 2035 rozpoczęli realizację projektu „MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi” finansowanego z środków ASOS – Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.  Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Aktualizacja „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”

W Regionalnym Centrum Polityki Społecznej trwają prace nad aktualizacją „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”. Zapraszamy do współpracy pozarządowych ekspertów zajmujących się szeroko pojętą polityką społeczną.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: rada@rada-lodzkie.org.pl

Wstępne opisy obszarów_do_konsultacji_02.06.2016

Założenia do strategii_całość_19.05.2016

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konferencja „Wyzwania polityki społecznej w województwie łódzkim – ekonomia społeczna i wolontariat” 12 maja

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji z udziałem partnerskiej federacji Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Landesverband Hessen e.V.- organizacji parasolowej skupiającej ponad 800 stowarzyszeń na terenie Hesji. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Razem, czy osobno? czyli o roli łódzkich federacji i rad działalności pożytku publicznego

Wspólnie z Łódzką Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W Łodzi wykazuje aktywność kilkaset stowarzyszeń i fundacji. Jednak tylko niewielki ich odsetek angażuje się w działania w ramach federacji, rad pożytku i innych zespołów opiniodawczo-doradczych. Jaka jest tego przyczyna? Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wielkanoc!!!

kartka świąteczna

 

Życzymy Państwu wiele spokoju oraz czasu dla najbliższych w ten świąteczny czas.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj